รับสมัครงาน

1.พนักงานขายและการตลาด 2ตำแหน่ง ปวส-ป.ตรี ด้านการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.พนักงานธุรการและบัญชี ปวช-ปวส...1ตำแหน่ง

ติดต่อ 081-4066468, 089-6796975

 
    


  
   

   

BICYCLE


   

 
  
  
RECOMMEND ITEM 

   

 

 

 

 

  

 

 

 


  
                                                                                                                                                                                                ..
 ..
 ..
..